Polichlorek winylu

Polichlorek winylu oraz inne nie wulkanizujące się polimery można odróżnić od Neoprenu w ten sposób, że badaną próbkę ekstrahuje się acetonem i w żywicowatych produktach ekstrakcji otrzymanych po odparowaniu rozpuszczalnika poszukuje się materiału o dużej zawartości chloru. Neoprenu nie można usunąć z mieszanki za pomocą ekstrulscji acetonem. Metoda ta posiada ogólne znaczenie i służy do odróżniania w mieszankach polimerów wulkanizujących się od polimerów nie wulkanizujących się. Wybór rozpuszczalnika i metoda oddzielania dających się wyekstrahować składników musi być ustalona w każdym wypadku w zależności od własności obu składników. Porównanie własności materiałów wulkanizowanych oraz mieszanek. W roku 1940 Wood sporządził niezmiernie ciekawe zestawienie wszystkich danych dotyczących własności syntetycznych materiałów elastycznych. Niektóre z jego tablic zostały następnie zmodyfikowane i rozszerzone wynikami najnowszych badań. Bardzo ciekawe i posiadające duże praktyczne znaczenie jest np. porównanie wytrzymałości na rozciąganie raz wydłużalności syntetycznych elastyków z danymi dotyczącymi kauczuku naturalnego. Wprawdzie mieszanek nie można ściśle porównywać ze sobą, podane cyfry dają jednak pewną orientację pod tym względem. (Indywidualna charakterystyka poszczególnych materiałów w odniesieniu do napełniaczy itp. podana już została przy omawianiu poszczególnych materiałów). [więcej w: dom ramzes, olx andrychów, żyrandole castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: dom ramzes olx andrychów żyrandole castorama