Materialy uzywane do budowy kanalów powinny odznaczac sie

Materiały używane do budowy kanałów powinny odznaczać się: – odpowiednią wytrzymałością, przede wszystkim na ściskanie, występujące w przekrojach kanałowych pod wpływem obciążenia zewnętrznego, – dostateczną odpornością na ścieranie występującą wskutek wleczenia piasku i innych zanieczyszczeń po spodzie kanału, – dużą gładkością, co daje mały współczynnik tarcia przy przepływie cieczy, – małą nasiąkliwością i dużą nieprzepuszczalnością wody, – dużą odpornością na działanie korozyjne wód gruntowych i ścieków. W znacznej mierze wymienionym warunkom odpowiadają stosowane do budowy kanałów i urządzeń sieci wyroby kamionkowe, cegła kanalizacyjna, beton, a w szczególnych przypadkach żelbet, żeliwo. Wszystkie te zagadnienia – konstrukcyjne i materiałowe – będą omówione bardziej szczegółowo w dalszych rozdziałach. 4. 3. [więcej w: zapalenie sadzy w kominie, kauczuk butylowy, obraz matki boskiej częstochowskiej sklep ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy obraz matki boskiej częstochowskiej sklep zapalenie sadzy w kominie