Kauczuk miesza sie z Tiokolem bardzo latwo

Kauczuk miesza się z Tiokolem bardzo łatwo; dodatek kauczuku ułatwia przerób, zwiększa przyczepność i, co ciekawsze, nie obniża w pewnych granicach wytrzymałości na działanie olejów. Stosuje się go zwykle w ilości od 5 do 100f0. Nowoplas A stosuje się powszechnie w mieszankach Neoprenu GN w celu zwiększenia jego odporności na działanie olejów i rozpuszczalników. Używa się -go rów- nież do mieszanek kauczuku naturalnego oraz elastomerów typu Buny. Dodawanie go do Neoprenu i do kauczuku naturalnego przeprowadza się w następujący sposób: 1. . W celu zmiękczenia Novoplas A przepuszcza się w ciągu kilku minut przez walce w temperaturze 40 -+- 500C. 2. Kauczuk poddaje się mastykacji i walcuje się tak, aby ma przednim walcu utworzyła się ciągła wstęga. 8. Zmiękczonego Novoplasu, A dodaje się do kauczuku w niewielkich porcjach. 9. Dodaje się kwasu stearowego oraz przyśpieszacza i materiał podczas walcowania dziesięciokrotnie nacina się i odgina. 6. Dodaje się sadzy niewielkimi porcjami, a następnie tlenku cynkowego. ,6. Gdy napełniacze są dobrze wymieszane, mieszankę nacina się dziesięciokrotnie, walcuje, a następnie przepuszcza trzykrotnie przez ściśnięte walce. 7. Materiał przechowuje się w magazynie, a następnie bezpośrednio przed wulkanizacją przepuszcza przez walce o temperaturze 40 -; – 500C. Materiał przeznaczony do formowania należy walcować od razu na arkusze o odpowiedniej grubości. [więcej w: castorama radom , bronowice residence forum , projekt domu ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: bronowice residence forum castorama radom projekt domu ramzes