Ilosc scieków wprowadzonych do ziemi

Oprócz wyżej wymienionych dwóch metod oczyszczania ścieków radioaktywnych, za pomocą chemicznego wytrącania i wymiany jonów, znajdują zastosowanie następujące metody: przechowywanie, wprowadzanie do ziemi, rozcieńczanie, odparowanie, filtracja, oczyszczanie biologiczne i adsorpcja połączona z wypalaniem: Przechowywanie ścieków radioaktywnych polega na przetrzymaniu ścieków w odpowiednich zbiornikach (mogilnikach) do czasu zmniejszenia radioaktywności do poziomu, jaki jest wymagany dla danego rodzaju zanieczyszczeń. Sposób ten znajduje zastosowanie dla ścieków zawierających izotopy o krótkim okresie półtrwania. Wprowadzenie do ziemi ścieków posiadających niską aktywność, szczególnie przy niskim poziomie wód gruntowych oraz w przypadku zalegania glin i iłów, pozwala znaczne ilości ścieków radioaktywnych unieszkodliwić w tani i prosty sposób. Ilość ścieków wprowadzonych do ziemi zależy od wartości współczynnika dekantaminacji (odaktywnienia) ścieków przez glebę danego obszaru. [patrz też: olx andrychów, zapalenie sadzy w kominie, kauczuk butylowy ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy olx andrychów zapalenie sadzy w kominie