Do Tiokolu A najlepiej nadaje sie dwufenyloguanidyna

Tiokol produkowany jest również w postaci proszku stosowanego do formowania dzięki czemu zakres zastosowania tego materiału znacznie się zwiększył. bo przerobu tioplastów o własnościach kauczuku stosowane są te same metody i używane są te same maszyny co przy kauczuku naturalnym. Materiały te pod względem swych własności są bardzo zbliżone do kauczuku, przy czym jednak uplastyczniają się z trudnością i to zarówno w zamkniętej mieszarce Banbury jak i na otwartych walcach. W celu ułatwienia procesu walcowania i mieszania trzeba do nich stosować dodatki plastyfikatorów; najlepsze wyniki daje niewielki dodatek takich materiałów, jak dwufenyloguanidyna, dwusiarczek dwubenzotiazylu, dwu- siarczek czterometylotiuramu (Tiuram) ; ogólnie biorąc – materiały o własnościach zasadowych. Walcowanie w obecności plastyfikatorów przebiega łatwo i dodawanie pozostałych składników mieszanki nie napotyka żadnych trudności. Działanie poszczególnych plastyfikatorów jest różne w zależności od typu Tiokolu. Do Tiokolu A najlepiej nadaje się dwufenyloguanidyna oraz dwusiarczek czterometylotiuramu. Stosowanie dwufenyloguanidyny daje lepsze wyniki niż dwusiarczku czterometylotiuramu, jednak wyroby sporządzone z takiej mieszanki ulegają twardnieniu; dwusiarczek czterometylotiuramu działa wolniej, jednak otrzymane produkty nie ulegają wtórnemu twardnieniu. [przypisy: zapalenie sadzy w kominie , kauczuk butylowy , projekt ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy projekt ramzes zapalenie sadzy w kominie