Budownictwo i architektura : Sustainable Flow: Proposition 2065 Competition Entry / Peddle Thorp Architects i Sustainable Built Environments

Dzięki uprzejmości Peddle Thorp Architects i Sustainable Built Environments firma Peddle Thorp Architects i Sustainable Built Environments otrzymała pochwałę dla finalisty z listy finalistów w konkursie projektowym Proposition 2065.
W konkursie zaproszono wszystkich architektów i anonimowych uczestników do opracowania rozwiązań dla konkretnej witryny australijskiej w St.
Leonard.
S w Sydney w sąsiedztwie dworca kolejowego i głównego skrzyżowania dróg.
Wpisy oceniano zgodnie z równowagą potencjału projektowego strony i ekonomiczną wykonalnością komercyjnego rozwoju.
Więcej informacji i zdjęć na wejściu po przerwie.
Architekci zostali wyróżnieni przez panel jury za aktywowanie otaczającej strony poprzez różnorodne wykorzystanie programów we wniosku.
Strefy mieszkalne, handlowe, handlowe i wspólnotowe zajmowały miejsce przez cały dzień i stworzyły centrum cyrkulacyjne w jego centrum, które zasilało zarówno projektowany projekt, jak i sąsiednie przestrzenie.
Przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzeni komercyjnych pozwoliły również na konsolidację istniejącej opieki zdrowotnej, edukacji i projektowania graficznego w pobliżu.
Dzięki uprzejmości Peddle Thorp Architects i Sustainable Built Environments Strona znajduje się w pobliżu już istniejących sieci transportu publicznego.
Proponowany budynek mieszkalny wykorzystuje to udogodnienie i dodaje przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe, aby umożliwić płynne przemieszczanie się między terenem i infrastrukturą sąsiedztwa, a następnie przenosić go do istniejącej tkaniny.
Budynek został zaprojektowany w celu odciążenia gruntu i jest przesunięty względem otaczających budynków, aby zapewnić dynamiczne krawędzie w celu wygenerowania interakcji w sąsiedztwie i z proponowaną strukturą.
Dzięki uprzejmości Peddle Thorp Architects i Sustainable Built Environments Strona została wybrana przez organizatorów konkursu z koncepcją minimalizacji wpływu proponowanego rozwoju.
Witryna została przekształcona w dynamiczną platformę ESD, która ułatwia zrównoważone działanie rozwoju.
Celem jest stworzenie przykładowego energooszczędnego rozwoju.
Podejście polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię poprzez zastosowanie strategii reagowania na zmiany klimatyczne, następnie na instalacji energooszczędnej technologii, a na koniec na zaopatrzeniu w energię odnawialną wytwarzaną na miejscu, uzupełnioną energią pochodzącą ze źródeł o niskiej zawartości węgla.
Rozwój ma na celu zrównoważenie obiegu wody pod względem dostarczania i odprowadzania wody do i z miejsca.
Wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko, zapewnienie przestrzeni do przechowywania odpadów nadających się do recyklingu i zbieranie odpadów organicznych do wykorzystania jako kompost w ogrodach gminnych również znalazło się wśród przepisów podjętych w celu zapewnienia zrównoważonego środowiska.
Dzięki uprzejmości Peddle Thorp Architects i Sustainable Built Environments Architekci: Peddle Thorp Architects Melbourne + Zrównoważone Zbudowane Środowisko Lokalizacja: St Leonards, Sydney city, Australia Projekt: Konkurs architektoniczny Status: Commendation Usługi: Projekt architektoniczny Klient: Willoughby City Council, Altomonte Holdings Total Built Area : 29 000 m2 Program: Projekty wielofunkcyjne (komercyjne, handlowe, komunalne i mieszkaniowe) Projekt architektoniczny: Antoine Damery Strategia ESD: Danielle McCartney, Pratik Shah, Imm Chew, Ben Lornie Wizualizacja: Charley Lee & Antoine Damery
[przypisy: projekt ramzes, olx andrychów, dom ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: dom ramzes olx andrychów projekt ramzes