Zestawiono linie graniczne nad obszarami wirowymi dla budynków inwentarskich z nastepujacymi typami przekryc: jednospadowym

Zestawiono linie graniczne nad obszarami wirowymi dla budynków inwentarskich z następującymi typami przekryć: jednospadowym, dwuspadowym ze świetlikiem w kalenicy oraz dwuspadowym podwyższonym w nawie środkowej. Obszar bezwirowe naniesiono na siatkę pomocniczą. Siatkę tę utworzono z czterech linii równoległych do przekrycia na wysokościach ustalonych modularnie jako O,2Sb, O,Sb, 1b i 1,Sb oraz z pięciu linii pionowych ustawionych na krawędziach, kalenicach ora w środku poszczególnych posłaci dachowych w przypadku przekrycia jedno i dwuspadowego ze świetlikiem w kalenicy. W przypadku przekrycia dwuspadowego podwyższonego w nawie środkowej nakreślono dziewięć linii pionowych według podanej zasady, z tym, że pięć z nich nakreślono na przekryciu dwuspadowym drugiej kondygnacji. Tak więc używane tu określenia zwiększenie lub zmniejszenie strefy bezwirowej odnoszą się do zwiększenia lub zmniejszenia pola przekroju tej strefy, określonego punktami p rzecięcia się linii siatki pomocniczej. Na przekrojach budynków inwentarskich każdą linię graniczną między obszarem wirowym a bezwirowym oznaczono tą samą literą na obu jej końcach. Linię łamaną oznaczono symbolizującą ją literą na obu końcach i na każdym załamaniu. Pod każdym rysunkiem umieszczono tablicę, która objaśnia oznaczenia literowe linii granicznych w zależności od kąta pochylenia połać dachowych oraz od wielkości zredukowanych E, C i D. [przypisy: polecenie przelewu druk, schody dywanowe na beton, forum bronowice residence ]

Powiązane tematy z artykułem: forum bronowice residence polecenie przelewu druk schody dywanowe na beton