Zdolnosc rozpuszczania danego rozpuszczalnika

Zdolność rozpuszczania danego rozpuszczalnika łącznie z jego chemiczną stabilnością, temperaturą wrzenia, temperaturą topnienia oraz lepkością wskazują na możliwość zastosowania go jako zmiękczacza. W wielu wypadkach własności roztworu wskazują na możliwość użycia rozpuszczalnika w celu zwiększenia przyczepności danego kauczuku syntetycznego. Jasne jest, że wszystkie te dane mają niezmiernie duże znaczenie w produkcji klejów syntetycznych. Biorąc rzecz ogólnie stwierdzono, że te substancje, które są dobrymi rozpuszczalnikami kauczuku niewulkanizowanego powodują silne pęcznienie tego samego kauczuku w stanie wulkanizowanym, Temperatura mięknięcia oraz lepkość mają w danym wypadku bardzo duży wpływ na czas potrzeby do ustalenia równowagi oraz na czas w ciągu którego materiał może pęcznieć pod wpływem rozpuszczalników, Sposób oznaczania rozpuszczalności. Elastomery poddawano mastykacji na ciepłych walcach aż do uplastycznienia, po czym walcowano je na, arkusze o grubości 0,08 cm zwijając w rolki bezpośrednio z walców. Z plastyfikowanego polichlorku winylu (Koroseal w arkuszach, 59% polichlorku winylu, 41010 fosforanu trójkrezylu), użytego do tych badań, sporządzano mieszankę, walcowano i formowano z niej arkusze o grubości 0,08 cm, W małych flakonach umieszczano po 0,5 g świeżo sporządzonego elastomeru i dodawano do niego 20 cm rozpuszczalnika. Wszystkie flakoniki trzymano w temperaturze pokojowej z wyjątkiem tych, które zawierały fenol, trzeciorzędową butylopirokatechinę oraz etylopięciochlorobenzen, które trzymano w temperaturach przewyższających ich temperaturę topnienia. Obserwacje przeprowadzano po dwóch i po czterech godzinach oraz po jednym, po pięciu i po siedmiu dniach. Przed badaniem po upływie określonego okresu czasu zawartość flakonika dokładnie mieszano. Interpretacja otrzymanych wyników. Wykorzystując uzyskane dane do znalezienia odpowiedzi na praktyczne pytania dotyczące zagadnień technologii kauczuków należy pamiętać o tym, że dane te dotyczą tylko czystych niewulkanizowanych elastomerów; przy użyciu tych danych w zastosowaniu do materiałów wulkanizowanych należy zachować dużą ostrożność. Rozpuszczalnik, który szybko rozpuszcza czysty kauczuk niewulkanizowany, nie !będzie rozpuszczał mieszanek wulkanizowanych. Stwierdzono, że na ogół ten rozpuszczalnik, który łatwo rozpuszcza czysty materiał, powoduje znaczne pęcznienie produktów wulkanizacji. [podobne: zapalenie sadzy w kominie, castorama radom, olx szamotuły ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama radom olx szamotuły zapalenie sadzy w kominie