Wykrywanie mieszanin polimerów

Wykrywanie mieszanin polimerów. Wykrywanie mieszanin różnych polimerów ,jest trudniejszym zagadnieniem i wymaga zastosowania bardziej szczegółowych metod niż te, które wyżej opisano. Niemniej jednak przy uważnej obserwacji wyników uzyskanych za pomocą metody pirolitycznego rozkładu można zaobserwować pewne odchylenia, które wskazują na konieczność zastosowania bardziej szczegółowej analizy. Mieszanki zawierające w przybliżeniu jednakowe ilości GR-S oraz kauczuku naturalnego dają produkty reakcji o zabarwieniu zielononiebieskim, które można łatwo odróżnić od zabarwienia, jakie dają czyste składniki. Próby tej nie można jednak stosować do analizy mieszanin, w których jeden ze składników występuje w ilości mniejszej niż 25 +- 35% całkowitej zawartości polimerów. Występujące wówczas zabarwienie trudno jest określić, a przy tym może ono być wywołane obecnością innych składników. Regenerat kauczuku naturalnego daje zabarwienia poczynając od niebieskozielonego do niebieskiego; różnią się one od zabarwień,które dają mieszanki sporządzone z kauczuku surowego, a przy tym mogą również wskazywać na obecność GR-S, Neoprenu i Perbunariu. Wyniki. [przypisy: dom ramzes, jesienny pejzaż, schody dywanowe na beton ]

Powiązane tematy z artykułem: dom ramzes jesienny pejzaż schody dywanowe na beton