Wybór schematu przebiegu produkcji

W schemacie podłużnym proces produkcji przebiega równolegle do głównych dróg transportowych. Układ ten jest korzystny :przy parterowej zabudowie pawilonowej . W schemacie poprzecznym proces produkcji przebiega prostopadle do układu głównych dróg transportowych, leżących zazwyczaj na zewnętrznych przeciwległych stronach terenu zakładowego. W tym wypadku odpowiednia będzie zabudowa parterowa jednolita. W schemacie kombinowanym proces produkcji przebiega prostopadle do dróg transportowych, lecz w kilku ciągach, które rozwidlają się lub łączą, a nawet skręcają równolegle do kierunków dróg transportowych . Schematowi temu odpowiada zabudowa parterowa pawilonowa i jednolita. W schemacie pionowym wykorzystuje się prawo grawitacji. Może to mieć zastosowanie w produkcji materiałów sypkich lub ciekłych. W tym wypadku wskazana będzie zabudowa wielokondygnacjowa. Wybór schematu przebiegu produkcji powinien wypełniać jednokierunkowy przebieg surowców i półfabrykatów bez skrzyżowań i powrotów. Konstrukcja budynku powinna być ekonomiczna w budowie i eksploatacji oraz właściwie rozwiązana. pod względem architektonicznym. [hasła pokrewne: schody dywanowe na beton , instalbud zabrze , układ zamknięty cda  ]

Powiązane tematy z artykułem: instalbud zabrze schody dywanowe na beton układ zamknięty cda