Wlasnosci tioplastów

Własności tioplastów. W normalnych warunkach Tiokol ustępuje kauczukowi pod względem wielu własności, jednak przewyższa go odpornością na działanie oleju. Jego wytrzymałość na rozciąganie nie dorównuje wytrzymałości mieszanek kauczuku naturalnego nawet wtedy, gdy osiąga maksymalną wartość; w zetknięciu się z olejami lub rozpuszczalnikami zachowuje jednak swoją wytrzymałość i w tych warunkach przewyższa kauczuk naturalny. Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie, jaką można osiągnąć, wynosi 105 kG/cm2. W zwykłych temperaturach rtioplasty nie posiadają sprężystości, są odporne na działanie ozonu, światła słonecznego oraz tlenu. Wprawdzie w zwykłych warunkach odporność na zginanie oraz na ścieranie jest gorsza niż kauczuku naturalnego oraz kauczuków syntetycznych, jednak przewyższa je pod tym względem w obecności olejów. Pod działaniem ciepła w ciągu dłuższego okresu czasu mieszanki Tiokolu twardnieją. Z drugiej jednak strony zachowują one giętkość nawet w niskich temperaturach; Tiokol F na przykład zachowuje giętkość do temperatury -40oC. Największą zaletą tioplastów jest ich niezrównana odporność na działanie wszelkiego rodzaju rozpuszczalników, a przede wszystkim na działanie tych, które atakują inne kauczuki syntetyczne. Ich odporność na wpływ benzyny, nafty, olejów . palnych oraz olejów smarowych jest niezrównana. Tioplasty są również bardzo odporne na działanie benzenu, toluenu, ksylenu itp. jak również na działanie rozpuszczalników chlorowanych. Dzięki tym własnościom z chwilą ukazania się na rynku Tiokolu A znalazł on natychmiast szerokie zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie mamy do czynienia z benzyną, olejami i różnymi rozpuszczalnikami. W tej dziedzinie jest on w dalszym ciągu materiałem przodującym. Tiokole są niewrażliwe na działanie wody, alkoholów oraz rozcieńczonych kwasów. Kwasy mocne, jak na przykład kwas azotowy oraz stężony kwas solny, atakują je podobnie zresztą jak i mocne zasady, np. wodorotlenek sodowy. [patrz też: olx szamotuły , polecenie przelewu druk , ramzes projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: olx szamotuły polecenie przelewu druk ramzes projekt