Wiekszosc materialów syntetycznych zawdziecza swe istnienie glównie duzej odpornosci na pecznienie pod wplywem olejów oraz rozpuszczalników

Większość materiałów syntetycznych zawdzięcza swe istnienie głównie dużej odporności na pęcznienie pod wpływem olejów oraz rozpuszczalników; z tych samych względów materiały te znajdują chętnych nabywców mimo wysokiej ceny. Innym cennym porównaniem jest zestawienie odporności syntetycznych materiałów na korodujący wpływ wielu chemikaliów oraz rozpuszczalników. Pod tym względem brak jest ścisłych danych ilościowych, tak że można podać jedynie dane jakościowe. Rozpuszczalność kauczuków niewulkanizowanych. Sarbach oraz Garvey przeprowadzili dość obszerne badania nad rozpuszczalnością kauczuków niewulkanizowanych. Dane te ułatwiają znalezienie dla danego materiału odpowiedniego rozpuszczalnika oraz zmiękczaczy, jak również pozwalają orientować się co do wpływu różnych olejów i rozpuszczalników na kauczuki wulkanizowane. Badając wpływ różnych rozpuszczalników na dany materiał wykazali oni, że można ustalić, jaka grup c rozpuszczalników działa na dany materiał, a jaka nie działa. Te dane umożliwiają przewidywanie z dość dużą dokładnością zdolności rozpuszczania rozpuszczalnika o określonym składzie. [przypisy: bronowice residence forum, projekt ramzes, żyrandole castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: bronowice residence forum projekt ramzes żyrandole castorama