Uzbrojenie kanalów

Uzbrojenie kanałów Podstawowym uzbrojeniem kanałów są studzienki rewizyjne. Do umożliwienia kontroli kanałów nieprzełazowych (o wymiarach mniejszych niż 0,60 m szerokości i 1,0 m wysokości) rozstawia się studzienki rewizyjne tzw. przelotowe na załamaniach osi kanału. w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na dłuższych odcinkach prostych. Studnie połączeniowe i rozgałęzieniowe w węzłach kanałowych również zbudowane są w sposób umożliwiający rewizję kanału. Odległości między studzienkami wahają się w granicach 50+75 m. Odległości te uzależnione są od urządzeń do oświetlenia wnętrza kanału między studzienkami (do prześwietlenia kanału) oraz od sprzętu do oczyszczania i przepychania kanału. [patrz też: schody dywanowe na beton, projekt ramzes, ramzes projekt ]

Powiązane tematy z artykułem: projekt ramzes ramzes projekt schody dywanowe na beton