Tiokol F A odznacza sie niezwykle duza odpornoscia na dzialanie benzyny

Szczegółowe badania wykazały, że produkty formowe można wyjmować z gorącej formy bez obawy, że otrzymane produkty mogą być porowate lub posiadać nierówną powierzchnię. Część materiału, który wypłynął z formy (wypływ), można powtórnie stosować do formowania. Jednym z najszerzej stosowanych swego czasu typów Tiokolu był Tiokol DX (był to plastyfikowany Tiokol F). Obecnie został on zastąpiony przez Tiokol FA posiadający lepsze własności. Tiokol F A odznacza się niezwykle dużą odpornością na działanie benzyny, oleju oraz różnych rozpuszczalników. Najlepszym zmiękczaczem do tego materiału okazał się dwusiarczek benzotiazylu. Niewielkie jego ilości, bo mniejsze od 0,15010, wystarczają w zupełności do zmiękczenia materiału, co w dużym stopniu ułatwia prowadzenie wszystkich procesów związanych z przerobem mieszanki. Jako środek wulkanizujący stosuje się tlenek cynkowy dodawany w ilości od 15 do WOlo. Utwardzanie materiału przyśpiesza dodatek kwasu benzoesowego lub siarki; 0,75010 kwasu benzoesowego zmniejsza czas wulkanizacji z 50 do 30 minut pod ciśnieniem 3,5 kG/cm2 Skłonność tioplastów do płynięcia na zimno. Jak już wspomniano, jednym z największych braków tioplastów, który hamował ich rozwój, była ich skłonność do płynięcia na zimno. Pod wpływem nawet niewielkiego wzrostu temperatury i ciśnienia, działających na materiał w ciągu krótkiego okresu czasu, materiały te ulegały silnym zniekształceniom. W warunkach jednak, w których po ściśnięciu następowało natychmiastowe rozprężenie, były one tak sprężyste jak kauczuk naturalny. Z tych względów artykuły sporządzane z tioplastów nie mogły być stosowane w tych warunkach, w których materiał narażony był na rozciąganie lub ściskanie. Z tych również: względów, aby zapobiec trwałym zniekształceniom, szereg artykułów formowych trzeba chłodzić (przed wyjęciem z form. [podobne: , hurtownia szkła, przyczepy samochodowe, meble drewniane na zamówienie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama kraków godziny otwarcia obraz matki boskiej częstochowskiej sklep olx brzeziny