Kauczuk butylowy jest bardzo odporny na wilgoc

Kauczuk butylowy jest bardzo odporny na wilgoć. Absorpcja wody przez czyste mieszanki kauczuku butylowego jest czterokrotnie mniejsza od absorpcji wody przez czyste mieszanki kauczuku naturalnego. Ma to szczególnie duży wpływ na elektryczne własności, które w przypadku kauczuku butylowego są bardzo dobre. Takich własności elektrycznych należało się spodziewać, gdyż kauczuk butylowy jest węglowodorem nasyconym, wolnym od zawartości elektrolitów. Własności te zachowuje on nawet po zanurzeniu w wodzie. Przenikliwość gazów. Próby przeprowadzone nad przepuszczalnością różnych gazów wykazały, że kauczuk butylowy jest mniej przepuszczalny dla gazów niż kauczuk naturalny. W niektórych przypadkach przepuszczalność gazów była tak mała, że nie można jej było oznaczyć. Ze względu n małą przepuszczalność gazów kauczuk butylowy zastosowano do produkcji balonów,łodzi ratunkowych, masek przeciwgazowych, dętek, izolacji, różnych artykułów technicznych itp. [więcej w: szambo betonowe , oczyszczalnia ścieków , szamba ekologiczne ]

Dwufenyloguanidyna nie nadaje sie do sporzadzania mieszanek do wyrobu artykulów elektrotechnicznych

Dwufenyloguanidyna nie nadaje się do sporządzania mieszanek do wyrobu artykułów elektrotechnicznych: mieszanki do tych celów należy sporządzać z dodatkiem Tiuramu lub dwusiarczku dwubenzofiau. Stwierdzono, że na przykład w wypadku Tiokolu FA plastyczność materiału można regulować za pomocą dwusiarczku dwubenzotiazylu. Dodatek 0,25010 dwusiarczku dwubenzotiazylu daje mieszanki jeszcze dość sztywne, jednak już dodatek w ilości 0,35010 daje materiał zbyt miękki. Obecność 0,2010 dwufenyloguanidyny w dużym stopniu przyśpiesza zmiękczające działanie dwusiarczku dwubenzotiazylu. Największą wadą pierwszych typów tioplastów; jak na przykład Tiokolu A, był ostry zapach oraz ciemne zabarwienie. Podczas przerobu jak również podczas wulkanizacji wydzielał się z nich nieprzyjemny, łzawiący gaz, który materiałom wulkanizowanym nadawał porowatą budowę. Późniejsze jednak materiały, jak Tiokol F i FA lub Novoplas A były pod tym względem znacznie lepsze; ilość wydzielających się gazów łzawiących była minimalna, zapach słaby, a zabarwienie jasne. Aby uzyskać optymalne własności fizyczne, do mieszanek należy dodawać sadzy. Przy jej użyciu otrzymuje się największą wytrzymałość na rozciąganie, jaką osiągają materiały tego typu, wynoszącą 105 kG/cm2Należy zaznaczyć, że wytrzymałość ta jest znacznie mniejsza niż wytrzymałość wulkanizowanego kauczuku naturalnego bez napełniaczy. [podobne: szambo betonowe , oczyszczalnia ścieków , szamba ekologiczne ]