Grawitacyjne pobudzenie ruchu powietrza jest w zasadzie niezalezne od budynku inwentarskiego

Grawitacyjne pobudzenie ruchu powietrza jest w zasadzie niezależne od budynku inwentarskiego. Jego działanie przedstawia znany wzór, w którym jedynym elementem mogącym mieć związek z wymiarami budynku, a zwłaszcza z przekryciem, jest wysokość przewodu. Wysokość dachu w miejscu przechodzenia przezeń przewodu grawitacyjnego wpływ na wysokość tego przewodu, ale o wpływie tym nie decyduje. Dlatego też elementy wentylacyjne oddziałujące na grawitację nie będą w tym rozdziale omawiane. Urządzenia wentylacyjne wykorzystujące ciśnienie dynamiczne wiatru do pobudzenia, dynamicznego są uzależnione od kształtu bryły budynku i przekrycia, a tym samym ich działanie zależy od projektantów architektury i konstrukcji. Doświadczenia wykazały, że każdy przewód okrągły wysunięty ponad kalenicę posiada około 2/3 powierzchni w strefie podciśnienia zwiększającego przepływ w kanale grawitacyjnym. Tak, więc każdy przewód grawitacyjny z nasadą w formie daszk a lub bez jest prostą konstrukcją urządzenia deflektorowego. Rozbudowane nasady wentylacyjne na kanałach, mające zdolność wytwarzania większego podciśnienia od wymienionych przewodów, a działające na tej samej zasadzie, nazwano deflektorami lub wywietrznikami. W kraju powszechnie są stosowane cztery następujące typy deflektorów: – CAGI – cylindryczne – CAGI – kwadratowy – Wolpert – Chanard [przypisy: switche światłowodowe, panele szklane, panele ogrodzeniowe ]

Scieki piwowarskie

Ścieki piwowarskie należy doprowadzić na pola nawodniane w stanie świeżym, a samo nawodnianie przeprowadzić ostrożnie, aby gleba nie uległa zakwaszeniu. Krochmalnie odprowadzają znaczne objętości ścieków: na 1 t przerobionych ziemniaków 4-8 m wody z płuczek, 7-14 m wody sokowej i 0,7-2,2 m3 wody z przemywania krochmalu. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest duże i wynosi: . BZT5 – dla wód z płuczek i spławiaków BZT 5 – dla wód sokowych Wody sokowe zawierają głównie substancje organiczne: rozpuszczone węglowodany i białka, a także substancje nierozpuszczalne, jak ziarna skrobi, kawałki i kiełki ziemniaków. Wody te, ze względu na rozwój fermentacji mlekowej i masłowej, ulegają po pewnym czasie zakwaszeniu. Dlatego należy dążyć do wykorzystania ścieków krochmalniczych w stanie świeżym. Wartość nawozowa ścieków z krochmalni jest doceniana od kilku dziesiątków lat i ścieki te są w licznych przypadkach użytkowane rolniczo. Szczególnie znaczna jest zwyżka urodzajności łąk, wynosząca 200 i więcej procent. Ogólna objętość ścieków przemysłu krochmalniczego. [podobne: kolektory słoneczne, biologiczne oczyszczanie ścieków, switche światłowodowe ]