W wentylacji naturalnej najpowszechniejsze sa nawiewy podokienne o róznych konstrukcjach

W wentylacji naturalnej najpowszechniejsze są nawiewy podokienne o różnych konstrukcjach. Czasami spotyka się także proste nawiewy nadokienne przypominające omówione już wcześniej wp. 4.4.1.1. 4.4.2. Wentylacja nadciśnieniowa Wentylacja nadciśnieniowa stosowana jest przy nawiewie ciepłego powietrza, a więc w okresie zimy stanowi połączenie ogrzewania z wentylacją, przeznaczona jest ponadto do nawiewu również powietrza w dowolnej porze roku na głowy zwierząt, z możliwością recyrkulacji w porze chłodów. Continue reading „W wentylacji naturalnej najpowszechniejsze sa nawiewy podokienne o róznych konstrukcjach”

Rozwiazania wentylacji z lat osiemdziesiatych

Rozwiązania wentylacji z lat osiemdziesiątych Po przykrych doświadczeniach wyjątkowo ciężkiej zimy roku 1979 i coraz częściej odczuwalnych niedoborach energetycznych większość istniejących rozwiązań wentylacyjnych została zdyskwalifikowana. Były to główne przesłanki do zmiany koncepcji wentylowania obiektów dla zwierząt. Rozpoczął się zwrot w kierunku masowego stosowania wentylacji naturalnej. Zaczęto opracowywać elementy przewodów wywiewnych, ale wystąpiły zupełnie nieprzewidziane bariery w postaci znacznego spadku liczby nowych realizacji, a istniejące już obiekty nie zawsze nadawały się do modernizacji z następujących powodów: – kłopotliwe, a często niemożliwe umieszczenie otworów nawiewnych w warstwowych ścianach zewnętrznych, – konstrukcja budynku nie przewidywała znacznie większej masy przewodów, – istniejące rozwiązania technologiczne utrudniały sprowadzenie przewodów do posadzki, – stały, nierozwiązany do końca, problem szc zelności tych pomieszczeń. Sprawdziło się znane porzekadło, że znacznie lepiej od razu wykonać rzecz dobrze, niż ją potem poprawiać. Continue reading „Rozwiazania wentylacji z lat osiemdziesiatych”

Aby zmniejszyc liczbe czynników, wplywajacych na prace urzadzen deflektorowych, eliminuje sie takie konstrukcje deflektorowe, na których wydajnosc wplywa poziomy kierunek natarcia wiatru

Aby zmniejszyć liczbę czynników, wpływających na pracę urządzeń deflektorowych, eliminuje się takie konstrukcje deflektorowe, na których wydajność wpływa poziomy kierunek natarcia wiatru. Prędkość wiatru zmienia się wraz z wysokością oraz z porą roku. Okres zimowy jest porą najsilniejszych wiatrów. Najczęściej występują one na wybrzeżu morskim na skutek mniejszego tarcia powietrza o podłoże. Wiatry o przeciętnej prędkości obejmują także w tym okresie obszary na południe od Pojezierza Pomorskiego i Pojezierza Mazurskiego aż do krawędzi Wyżyn Małopolskiej i Lubelskiej, natomiast wiatry słabe wieją w zimie na Wyżynie Małopolskiej. Continue reading „Aby zmniejszyc liczbe czynników, wplywajacych na prace urzadzen deflektorowych, eliminuje sie takie konstrukcje deflektorowe, na których wydajnosc wplywa poziomy kierunek natarcia wiatru”

Oczywiscie, jezeli nie popelniono podstawowych bledów na etapie projektowania

Oczywiście, jeżeli nie popełniono podstawowych błędów na etapie projektowania. Okres letni jest krytycznym okresem dla wentylacji naturalnej i tylko te instalacje, które zostały zaprojektowane precyzyjnie, charakteryzują się stosunkowo małą liczbą dni, kiedy zdolność wymiany powietrza jest mniejsza od wymaganej. 4.6.3. Wpływ kształtu budynków inwentarskich na ich parametry aerodynamiczne Na podstawie badań aerodynamicznych przeprowadzonych na Politechnice Warszawskiej, wspomnianych w p.- 4.6.1, określono parametry aerodynamiczne budynków inwentarskich. Parametry te ustalają ścisły związek pomiędzy kształtem bryły budynku inwentarskiego (łącznie z jego przekryciem) a działaniem wentylacji naturalnej. Continue reading „Oczywiscie, jezeli nie popelniono podstawowych bledów na etapie projektowania”

Zestawiono linie graniczne nad obszarami wirowymi dla budynków inwentarskich z nastepujacymi typami przekryc: jednospadowym

Zestawiono linie graniczne nad obszarami wirowymi dla budynków inwentarskich z następującymi typami przekryć: jednospadowym, dwuspadowym ze świetlikiem w kalenicy oraz dwuspadowym podwyższonym w nawie środkowej. Obszar bezwirowe naniesiono na siatkę pomocniczą. Siatkę tę utworzono z czterech linii równoległych do przekrycia na wysokościach ustalonych modularnie jako O,2Sb, O,Sb, 1b i 1,Sb oraz z pięciu linii pionowych ustawionych na krawędziach, kalenicach ora w środku poszczególnych posłaci dachowych w przypadku przekrycia jedno i dwuspadowego ze świetlikiem w kalenicy. W przypadku przekrycia dwuspadowego podwyższonego w nawie środkowej nakreślono dziewięć linii pionowych według podanej zasady, z tym, że pięć z nich nakreślono na przekryciu dwuspadowym drugiej kondygnacji. Tak więc używane tu określenia zwiększenie lub zmniejszenie strefy bezwirowej odnoszą się do zwiększenia lub zmniejszenia pola przekroju tej strefy, określonego punktami p rzecięcia się linii siatki pomocniczej. Continue reading „Zestawiono linie graniczne nad obszarami wirowymi dla budynków inwentarskich z nastepujacymi typami przekryc: jednospadowym”

Architektura 21szego wieku : AD Round Up: Industrial Architecture Część IV

Dwa projekty z Hiszpanii, dwa projekty ze Słowenii i jeden z Holandii.
Ciesz się czwartą częścią naszej architektury przemysłowej.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Epsilon Euskadi / ACXT Epsilon Euskadi to centrum badań i innowacji w zakresie wyścigów samochodowych, które integruje trzy działania: 1) Projekt: badania i rozwój i innowacje oraz produkcja najnowocześniejszych samochodów wyścigowych; 2) Zarządzanie zespołem wyścigowym: zawodnicy drużyn w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, World Series by Renault, Formuła Renault 3.5, Eurocup Formula Renault 2.0, Megane, Karting; i dążenie do Formuły w 2011 r .; 3) Zaawansowana edukacja: oferowanie studiów magisterskich w zakresie inżynierii motoryzacyjnej (czytaj więcej.) Oprogramowanie i zakłady biotechnologiczne / Coll-Barreu Arquitectos Park technologiczny to centrum przemysłu wysokich technologii, które w roku 2010 kończy 25 lat.
Dla wytycznych ostatniej fazy rozwoju przemysłowego postanowił wybudować dwa nowe budynki dla badań i produkcji, odpowiednio, informatyki i biotechnologii. Continue reading „Architektura 21szego wieku : AD Round Up: Industrial Architecture Część IV”