Do zalet zabudowy wielokondygnacjowej naleza

Do zalet zabudowy wielokondygnacjowej należą: zmniejszenie powierzchni zabudowy, skrócenie dróg transportowych i sieci instalacyjnej, proste konstrukcje okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania, niższe koszty budowy i eksploatacji, korzyści w rozwiązaniu procesów technologicznych. Wadami tej zabudowy są: trudności w stosowaniu ciężkich maszyn na wyższych kondygnacjach, ograniczenie szerokości budynku ze względu na korzystanie z bocznego światła; zagęszczenie siatki słupów, skomplikowana konstrukcja, powstawanie wstrząsów. Procesy produkcyjne w większości zakładów przemysłowych przebiegają w sposób analogiczny i w następującej kolejności: a) przyjęcie i składanie surowców lub półfabrykatów, b) oczyszczenie, przygotowanie, obróbka mechaniczna, procesy przetwarzania chemicznego, montaż, wykończanie (farbowanie, lakierowanie itp.), c) opakowanie (butelkowanie) gotowej produkcji, d) magazynowanie i ekspedycja. Schematy przebiegu produkcji zależne są od rozmieszczenia budynków i urządzeń przemysłowych w stosunku do dróg transportowych. Rozróżniamy cztery schematy przebiegu produkcji: l) podłużny, 2) poprzeczny, 3) kombinowany i 4) pionowy. Continue reading „Do zalet zabudowy wielokondygnacjowej naleza”

Wybór schematu przebiegu produkcji

W schemacie podłużnym proces produkcji przebiega równolegle do głównych dróg transportowych. Układ ten jest korzystny :przy parterowej zabudowie pawilonowej . W schemacie poprzecznym proces produkcji przebiega prostopadle do układu głównych dróg transportowych, leżących zazwyczaj na zewnętrznych przeciwległych stronach terenu zakładowego. W tym wypadku odpowiednia będzie zabudowa parterowa jednolita. W schemacie kombinowanym proces produkcji przebiega prostopadle do dróg transportowych, lecz w kilku ciągach, które rozwidlają się lub łączą, a nawet skręcają równolegle do kierunków dróg transportowych . Continue reading „Wybór schematu przebiegu produkcji”

Zabudowe zakladów przemyslowych

Zabudowę zakładów przemysłowych można podzielić na trzy rodzaje: 1) zabudowa parterowa pawilonowa , 2) zabudowa. parterowa jednolita 3) zabudowa wielokondygnacjowa . Każdy z trzech rodzajów zabudowy ma swoje zalety i wady i może być stosowany w zależności, od rodzaju i przebiegu produkcji. Zabudowa parterowa pawilonowa zapewnia dobre oświetlenie budynków światłem dziennym oraz dobre warunki przewietrzania; istnieje w niej łatwość wydzielania oddziałów o produkcji szkodliwej, odznacza się ona prostotą konstrukcji i możliwością ustawienia ciężkich maszyn i stosowania prefabrykatów. Do jej wad należą: duża powierzchnia zabudowy, wydłużenie dróg transportowych i prowadzenie ich na zewnątrz (między .pawilonami).Do zalet zabudowy parterowej jednolitej należą: zmniejszenie powierzchni zabudowy, skrócenie dróg transportowych i instalacyjnych; możliwość wprowadzenia potokowej produkcji i ustawienia ciężkich maszyn. Continue reading „Zabudowe zakladów przemyslowych”

W projektowaniu rzutów najlepsze wyniki daje operowanie prostokatami

W projektowaniu rzutów najlepsze wyniki daje operowanie prostokątami, gdyż umożliwia najlepsze wykorzystanie terenu, oszczędność w obwodzie ścian, oraz łatwość konstrukcji. Zależnie od przeznaczenia poszczególne budynki produkcyjne powinny znaleźć właściwe sobie miejsce. Rozmieszczenie budynków i urządzeń powinno być jak najbardziej zwarte, przy czym drobne obiekty powinny być łączone w miarę możności w jedną całość, należy jednak unikać mechanicznego łączenia obiektów o różnym sposobie użytkowania. Obiekty o zbliżonym charakterze produkcji i wymaganiach sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych itp., należy łączyć w strefy utworzone na terenie zakładu przemysłowego. W pobliżu wydziałów produkcyjnych powinny się znajdować wydziały pomocnicze (warsztaty, składy, urządzenia energetyczne). Continue reading „W projektowaniu rzutów najlepsze wyniki daje operowanie prostokatami”