Szatnie, umywalnie i natryski

Szatnie, umywalnie i natryski znajdują się zwykle w oddziałach produkcyjnych. Umożliwiają one robotnikowi przebieranie się w ubranie robocze przed pracą i w ubranie cywilne po skończonej pracy, bez potrzeby wychodzenie z budynku. Budynki socjalne , tj. obiekty zbiorowego żywienia, ambulatoria, przedszkola, żłobki oraz strażnice straży pożarnej powinny być właściwie usytuowane, przy czym czynnikiem decydującym jest wielkość zakładu przemysłowego. I tak ambulatoria umieszcza się w pobliżu wejścia, jednak od strony zabudowań zakładu; strażnice pożarnicze – w pobliżu miejsc najbardziej zagrożonych pod względem pożarowym, natomiast żłobki i przedszkola powinny znajdować się na terenie osiedla mieszkaniowego. Usytuowanie budynków przemysłowych względem stron świata. Położenie hal produkcyjnych w stosunku do stron świata jest w zasadzie obojętne, jednakże w pewnych gałęziach produkcji mogą być pewne przeciwwskazania, ze względu na specyfikę pracy. Może to mieć znaczenie w pracach precyzyjnych wymagających odróżnienia drobnych szczegółów, kolorów,lub też w związku z powstawaniem odblasku. Dlatego też w wypadkach tych może zachodzić potrzeba umieszczania otworów okiennych i świetlików od strony północnej. [więcej w: schody dywanowe na beton , blaty kuchenne castorama , żyrandole castorama  ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne castorama schody dywanowe na beton żyrandole castorama