Stosuje sie w praktyce dwojakiego rodzaju regulacje przeplywu powietrza

Stosuje się w praktyce dwojakiego rodzaju regulację przepływu powietrza. Pierwszy, to zmiana natężenia przepływu powietrza możliwa do uzyskania drogą różnego położenia przepustnic lub w wyniku zmiany obrotów silnika. Drugi, o kolejne wyłączanie z pracy poszczególnych wentylatorów. Pod takimi wentylatorami dachowymi umieszczone są przepustnice samoczynne, zamykające się• automatycznie po ustaniu przepływu powietrza. 4.4.1.2. Wentylacja podciśnieniowa naturalna Podciśnieniową wentylacją jest także wentylacja naturalna. Projektuje się ją głównie w budynkach dla bydła i owiec. Podobnie jak podciśnieniowa wentylacja mechaniczna składa się tylko z dwóch elementów. Są to otwory nawiewne i przewody, bądź otwory wywiewne. Otwór wywiewny w formie szczeliny w kalenicy, najczęściej ciągłej, umieszcza się tylko w budynkach ze stropodachem dwuspadowym zasiedlonych bydłem dorosłym. Obudowę takiej szczeliny wywiewnej ilustruje rys. 4.10. Składa się na nią daszek mający przepustnicę mogącą zamknąć otwory wywiewne z dwóch stron, prócz tego w niewielkiej odległości od daszka ustawione są płaszczyzny zabezpieczające te otwory wywiewne przed bezpośrednim działaniem wiatru. Szczeliny takie spotyka się często w konstrukcjach w Holandii, Belgii i RFN. Natomiast w NRD stosuje się do budynków z poddaszami przewód wywiewny, szeroki, wysoki i dobrze ocieplony, zaopatrzony dodatkowo w zadaszenie osadzone na wysokich słupkach. W kanale tym, jako element regulacji, umocowana jest wysoko przepustnica dwupołożeniowa z otworem do przepływu minimalnego strumienia wentylacyjnego. Uzupełnieniem tego przewodu jest szczelina podokienna, również z przepustnicą dwupołożeniową, którą najczęściej stanowi deska ustawiona w prowadnicy bezzawiasowej. [hasła pokrewne: projekt ramzes, obraz matki boskiej częstochowskiej sklep, forum bronowice residence ]

Powiązane tematy z artykułem: forum bronowice residence obraz matki boskiej częstochowskiej sklep projekt ramzes