Scieki piwowarskie

Ścieki piwowarskie należy doprowadzić na pola nawodniane w stanie świeżym, a samo nawodnianie przeprowadzić ostrożnie, aby gleba nie uległa zakwaszeniu. Krochmalnie odprowadzają znaczne objętości ścieków: na 1 t przerobionych ziemniaków 4-8 m wody z płuczek, 7-14 m wody sokowej i 0,7-2,2 m3 wody z przemywania krochmalu. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest duże i wynosi: . BZT5 – dla wód z płuczek i spławiaków BZT 5 – dla wód sokowych Wody sokowe zawierają głównie substancje organiczne: rozpuszczone węglowodany i białka, a także substancje nierozpuszczalne, jak ziarna skrobi, kawałki i kiełki ziemniaków. Wody te, ze względu na rozwój fermentacji mlekowej i masłowej, ulegają po pewnym czasie zakwaszeniu. Dlatego należy dążyć do wykorzystania ścieków krochmalniczych w stanie świeżym. Wartość nawozowa ścieków z krochmalni jest doceniana od kilku dziesiątków lat i ścieki te są w licznych przypadkach użytkowane rolniczo. Szczególnie znaczna jest zwyżka urodzajności łąk, wynosząca 200 i więcej procent. Ogólna objętość ścieków przemysłu krochmalniczego. [podobne: olx szamotuły, polecenie przelewu druk, dom ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: dom ramzes olx szamotuły polecenie przelewu druk