Postepy w dziedzinie tioplastów

Postępy w dziedzinie tioplastów. Oprócz już omówionych typów tioplastów istnieje jeszcze szereg innych odmian, które nie posiadają wad, jakie występowały w pierwszych gatunkach. Tak na przykład Tiokol RD z wyjątkiem charakterystycznego ostrego zapachu nie wiele ma wspólnego z innymi typami Tiokoli. Gęstość tego materiału jest znacznie mniejsza niż innych tioplastów i wynosi 1,03. Z/e względu na jego zachowanie się jest on bardziej podobny do elastomerów butadienowych oraz do kauczuku naturalnego. Podano, że Tiokol RD składa się z butadienu, nitrylu kwasu akrylowego oraz trzeciego składnika. Zawartość azotu wynosi 4010, czyli połowę tego co w Perbunanie. Pod wielu względami podobny jest on do Perbunanu, Wprawdzie nie wykazuje tak dobrej odporności na działanie olejów oraz rozpuszczalników jak inne typy Tiokoli, jednak posiada on znacznie lepsze własności mechaniczne. Plastyfikatory oraz zmiękczacze stosowane do Neoprenu oraz do elastomerów Buny, jak na przykład ftalan dwubutylu, fosforan trójkrezylu, sebacynian dwubutylu i inne również i tu znalazły zastosowanie. Do mieszanek Tiokolu RD stosuje się dodatki siarki i przyśpieszacza w ilościach podobnych jak do mieszanek kauczuku naturalnego. [przypisy: zapalenie sadzy w kominie , kauczuk butylowy , projekt ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butylowy projekt ramzes zapalenie sadzy w kominie