Polaczenie funkcji nawiewnej i wywiewnej w innym przewodzie pionowym nastepuje w agregatach wentylacyjnych

Połączenie funkcji nawiewnej i wywiewnej w innym przewodzie pionowym następuje w agregatach wentylacyjnych. Zasada działania agregatu wentylacyjnego typu Funki Uniwent: I – wentylacja bez recyrkulacji, II – wentylacja z recyrkulacją. Agregat składa się z dwóch rur, z których jedna jest większa i stanowi płaszcz osłonowy, a druga mniejsza, odprowadzająca powietrze z pomieszczenia, jest umieszczona w jej wnętrzu. W przestrzeni między nimi płynie powietrza zewnętrzne. Agregaty te zaopatrzone są najczęściej w jeden wentylator, nadający ruch obydwu strugom powietrza. Pozwalają na to łopatki tego samego wirnika o innych kątach natarcia w przewodzie wywiewnym niż nawiewnym. Agregaty te mają ponadto możliwość samoczynnej recyrkulacji. Osadza się je w kalenicy i najczęściej kołpak, w którym umieszczana jest czerpnia i wyrzutnia, znacznie ponad nią wystaje. Dolna część agregatu jest sprowadzona do pomieszczenia. Układ strug jest nadzwyczaj korzystny dla s trefy przebywania zwierząt, gdyż strumień powietrza wypływa na właściwej wysokości, równolegle do podłogi, a czerpanie odbywa się z tego samego miejsca od dołu. Agregaty takie nawiewają tylko zewnętrzne powietrze w czasie lata, natomiast w miarę ochładzania się atmosfery, wprowadzają powietrze z coraz większą domieszką powietrza wewnętrznego. W czasie zimy jego ilość jest największa, ponieważ świeże powietrze zewnętrzne ograniczone zostaje do strumienia minimalnego Lmin. Należy również zwrócić uwagę na to, że stosowanie agregatów nadzwyczaj upraszcza konstrukcję budynku, a właściwie część zwaną obudową, czyli ściany i stropodachy, gdyż nie zachodzi potrzeba projektowania otworów nawiewnych, tylko co pewien moduł wymagane jest wykonanie w kalenicy przekrycia otworu pozwalającego na wyprowadzenie przewodu agregatu i jego mocowanie. Innym, zupełnie odrębnym zagadnieniem inżynierskim, jest prawidłowe zawieszenie tych agregatów. [hasła pokrewne: castorama radom, obraz matki boskiej częstochowskiej sklep, zapalenie sadzy w kominie ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama radom obraz matki boskiej częstochowskiej sklep zapalenie sadzy w kominie