PODSTAWOW INFORMACJE O WENTYLACJI NATURALNEJ

PODSTAWOW INFORMACJE O WENTYLACJI NATURALNEJ 4.6.1. Urządzenia wentylacyjne wykorzystujące ciśnienie dynamiczne wiatru Podstawową zasadą wentylacji naturalnej jest wykorzystanie naturalnego zasobu energii zmagazynowanej w przyrodzie (energii potencjalnej mas powietrza o różnych temperaturach oraz energii kinetyczne j wiatru) do wywołania ruchu powietrza wentylacyjnego. Ustalenie to pozwala wyodrębnić trzy zasadnicze sposoby wentylacji naturalnej. Pierwszy, wykorzystujący różnicę gęstości mas powietrza występującego przy różnych temperaturach (grawitacja), drugi, wykorzystujący energię kinetyczną wiatru, trzeci, wykorzystujący jednocześnie oba zasoby energii. Należy dodać, że w rzeczywistości najczęściej mamy do czynienia z ostatnim z omawianych sposobów, gdyż na przykład eliminacja wpływu grawitacji na urządzenia deflektorowe lub wpływu wiatru na przewody grawitacyjne występuje tylko w szczególnych sytuacjach. [przypisy: maszyny pakujące, kabiny toaletowe, Części samochodowe od najlepszych producentów ]

Powiązane tematy z artykułem: Części samochodowe od najlepszych producentów kabiny toaletowe maszyny pakujące