Pod wplywem ciepla mieszanki Tiokolu ulegaja wulkanizacji

Pod wpływem ciepła mieszanki Tiokolu ulegają wulkanizacji. Aby jednak wulkanizacja mogła zachodzić, muszą być spełnione dwa warunki: mieszanka musi zawierać pewne ilości wilgoci oraz tlenku cynkowego. Brak jednego z tych składników uniemożliwia wulkanizację. Według Patricka wulkanizacja, jaka zachodzi w obecności tlenku cynkowego, jest połączoną reakcją utleniania i kondensacji z wydzieleniem wody; reakcje te powodują przejście materiału ze stanu plastycznego w stan elastyczny. Normalnie tlenku cynkowego dodaje się w ilości około 100/0, Czas wulkanizacji Iiokolu A w temperaturze 140iJC wynosi 60 minut. -Pod wpływem wulkanizacji ulegają polepszeniu prawie wszystkie własności fizyczne. Wytrzymałość na rozciąganie osiąga maksymalną wysokość moduł i twardość zwiększają się, a odporność na działanie olejów, rozpuszczalników itp. ulega polepszeniu. Mieszanki Tiokolu można wulkanizować bez użycia przyśpieszaczy, jednak dodatek 1,50f0 siarki przyśpiesza wulkanizację bez obawy przedwczesnego podwulkanizowania mieszanki. Najbardziej interesującą cechą występującą przy sporządzaniu mieszanek tioplastów, a szczególnie Tiokolu A jest to, że najczęściej stosowanym dodatkiem do mieszanek jest kauczuk naturalny, mimo że dodatek ten wpływa zwykle bardzo ujemnie na odporność mieszanek na działanie olejów i rozpuszczalników. [więcej w: ,castorama radom , bronowice residence forum , projekt domu ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: bronowice residence forum castorama radom projekt domu ramzes