Pewne kategorie scieków poprodukcyjnych

Pewne kategorie ścieków poprodukcyjnych obok pożytecznych dla roślin składników pokarmowych zawierają również związki trujące, które wpływają ujemnie na rośliny jedynie wówczas, kiedy zawartość ich przekroczy pewną krytyczną granicę . Nie podano wielu składników trujących, jak np. połączeń fluoru, kadmu, rtęci, srebra itp. , ani licznych związków organicznych, m. in. aniliny, benzenu, dwusiarczku węgla, kwasu pikrynowego, węglowodorów alifatycznych. Cyjanki, rodan oraz fenol stosunkowo szybko rozkładają się w glebie, wskutek czego roztwory tych związków nawet w wyższej koncentracji, jeżeli są doprowadzone przed zasiewami, nie szkodzą roślinom. Szczególnie ujemnie wpływają na urodzajność gleby kwasy organiczne, m. in. masłowy, mlekowy, octowy. [podobne: szamba betonowe bielsko biała, aprepitant, maszyny pakujące ]

Powiązane tematy z artykułem: aprepitant maszyny pakujące szamba betonowe bielsko biała