Pewne kategorie scieków poprodukcyjnych

Pewne kategorie ścieków poprodukcyjnych obok pożytecznych dla roślin składników pokarmowych zawierają również związki trujące, które wpływają ujemnie na rośliny jedynie wówczas, kiedy zawartość ich przekroczy pewną krytyczną granicę . Nie podano wielu składników trujących, jak np. połączeń fluoru, kadmu, rtęci, srebra itp. , ani licznych związków organicznych, m. in. aniliny, benzenu, dwusiarczku węgla, kwasu pikrynowego, węglowodorów alifatycznych. Cyjanki, rodan oraz fenol stosunkowo szybko rozkładają się w glebie, wskutek czego roztwory tych związków nawet w wyższej koncentracji, jeżeli są doprowadzone przed zasiewami, nie szkodzą roślinom. Szczególnie ujemnie wpływają na urodzajność gleby kwasy organiczne, m. in. masłowy, mlekowy, octowy. [podobne: panele szklane, przydomowa oczyszczalnia ścieków, ogrody zimowe ]

Scieki piwowarskie

Ścieki piwowarskie należy doprowadzić na pola nawodniane w stanie świeżym, a samo nawodnianie przeprowadzić ostrożnie, aby gleba nie uległa zakwaszeniu. Krochmalnie odprowadzają znaczne objętości ścieków: na 1 t przerobionych ziemniaków 4-8 m” wody z płuczek, 7-14 m” wody sokowej i 0,7-2,2 m3 wody z przemywania krochmalu. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu jest duże i wynosi: . BZT5 – dla wód z płuczek i spławiaków BZT 5 – dla wód sokowych Wody sokowe zawierają głównie substancje organiczne: rozpuszczone węglowodany i białka, a także substancje nierozpuszczalne, jak ziarna skrobi, kawałki i kiełki ziemniaków. Wody te, ze względu na rozwój fermentacji mlekowej i masłowej, ulegają po pewnym czasie zakwaszeniu. Dlatego należy dążyć do wykorzystania ścieków krochmalniczych w stanie świeżym. Wartość nawozowa ścieków z krochmalni jest doceniana od kilku dziesiątków lat i ścieki te są w licznych przypadkach użytkowane rolniczo. Szczególnie znaczna jest zwyżka urodzajności łąk, wynosząca 200 i więcej procent. Ogólna objętość ścieków przemysłu krochmalniczego. [podobne: kolektory słoneczne, ławki ogrodowe, pompy ciepła warszawa ]