Najlepszymi napelniaczami do Tiokolu sa sadze póltwarde

Najlepszymi napełniaczami do Tiokolu są sadze półtwarde, jak np. Gastex, oraz sadze miękkie, w szczególności sadze termiczne. Sadzy dodaje się zwykle w ilości 100 części wagowych na 100, można jednak sporządzać mieszanki o zawartości 200 części wagowych sadzy na 100 części wagowych Tiokolu. W celu uzyskania lepszego rozproszenia sadzy dodaje się zwykle 1% kwasu stearowego. Wprawdzie można stosować bardzo duży dodatek sadzy, przewyższający nawet ilość tioplastu, jednak dodatek sadzy w ilości ponad 60% powoduje jedynie wzrost twardości materiału. Inne napełniacze mają tylko znaczenie środków rozcieńczających i służących do obniżenia ceny wyrobów; napełniacze powszechnie używane w przemyśle kauczuku naturalnego znajdują tu zastosowanie do wyrobu artykułów o jasnym zabarwieniu. Oprócz niewielkich ilości kwasu stearowego używanego jako środek smarujący, inne dodatki, jak zmiękczacze kauczuku, plastyfikatory itp. wywierają na własności mieszanek bardzo mały wpływ i nie są stosowane. Wydaje się, że najodpowiedniejszym materiałem są żywice kumaronowe. Materiały takie, jak Tiokol posiadają bardzo małą przyczepność i dodatek zmiękczaczy niewiele pomaga. Gotową mieszankę można formować za pomocą jednej ze znanych metod, to jest przez wytłaczanie, kalandrowanie, w formach itp. Procesy takie, jak np. impregnowanie, które wymagają dobrej przyczepności mieszanki, przebiegają z trudnością ze względu na brak przyczepności mieszanek Tiokolu. [hasła pokrewne: castorama radom , bronowice residence forum , projekt domu ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: bronowice residence forum castorama radom projekt domu ramzes