Lokalizacja szczególowa i plan generalny zakladu przemyslowego

8. Lokalizacja szczegółowa i plan generalny zakładu przemysłowego Lokalizacja szczegółowa zakładu przemysłowego określająca wielkość i kształt wydzielonego pod wkład terenu może być ustalona po opracowaniu ,projektu wstępnego planu generalnego zakładu przemysłowego. Jest to projekt zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę zakładu, przewidujący układ budynków i urządzeń przemysłowych, transportu zewnętrznego i wewnętrznego, sieci instalacji oraz zieleni. Podstawę do sporządzenia planu generalnego stanowią: dane technologiczne jak schemat ,przebiegu produkcji , fizjografia terenu, komunikacja ogólna zewnętrzna, strony świata i kierunki panujących wiatrów, położenie osiedli mieszkaniowych. Elementy planu generalnego opracowuje się na szeregu planów składowych. Plany te obejmują następujące szczegóły: 1) Plan budowy uwzględniający rozmieszczenie poszczególnych obiektów i dróg komunikacyjnych oraz zieleni; 2) Plan kolei wąsko- i normalnotorowych, przewidujący szczegółowo trasy, łuki, spadki, profile torów i urządzeń kolejowych; 3) Plan dróg kołowych i pieszych, ustalający trasy i szerokość jezdni oraz profile wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji kołowej i pieszej; 4) Plan robót ziemnych , ustalający miejsca: wykopów i nasypów, położenie poziomu zerowego itp.; 5) Plan instalacji sanitarnych, określający zasady pobierania wody, przeprowadzania kanalizacji i odprowadzania ścieków; 6) plany instalacji energetycznych, określające zasady korzystania z pary, gorącej wody i gazu; 7) plany instalacji energetycznej , określające zasady korzystania z siły, światła, telefonów i sygnalizacji; 8) plan instalacji urządzeń specjalnych, określa zasady korzystania ze sprężonego powietrza, acetylenu, transportu pneumatycznego itp.; 9) Plan zazielenienia terenów, obejmujący szczegóły dotyczące doboru roślin, rozmieszczenia zieleni izolacyjnej, terenów sportowych i wypoczynkowych. [przypisy: schody dywanowe na beton , blaty kuchenne castorama , żyrandole castorama  ]

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne castorama schody dywanowe na beton żyrandole castorama