KRAJOWE ROZWIAZANIA WENTYLACJI W BUDYNKACH INWENTARSKICH

KRAJOWE ROZWIAZANIA WENTYLACJI W BUDYNKACH INWENTARSKICH 4.5.1. Dostosowanie zagranicznych propozycji do możliwości krajowych W poprzednim punkcie przedstawiono nowoczesne wentylacje stosowane w zagranicznych budynkach dla zwierząt. Bardzo trudno jest zaadaptować je do obiektów krajowych, gdyż rzadko dysponuje się elementami wchodzącymi w skład instalacji, identycznymi lub zbliżonymi do tych, które były wykorzystane w rozwiązaniach wzorcowych. Dotyczy to przede wszystkim wentylatorów, stanowiących podstawowy składnik wentylacji mechanicznej powszechnej w krajach zachodnich. Ocena całej naszej produkcji wykazała, że dla potrzeb hodowli, przy zastosowaniu wentylacji L podciśnieniowej, nadają się tylko wentylatory typu WOJG i typu WD en drugi tylko w ograniczonym zakresie ze względu na małą wydajność. Natomiast żaden z wentylatorów osiowych nie spełnia stawianych przed nim wymagań. Do nawiewu powietrza w okresie zimy, np. z zamiarem jednoczesnego ogrzewani a nim pomieszczenia, zalecane są wentylatory typu FK. Szczególnie istotną sprawą jest to, że w najbardziej rozpowszechnionej podciśnieniowej wentylacji mechanicznej można umieścić tylko wentylatory dachowe w dużym stopniu awaryjności i stosunkowo niewielkiej żywotności, bowiem np. wentylatory typu WOJG o odpowiedniej wydajności ulegają zepsuciu często już po paru miesiącach, a okres ich trwałości wynosi około dwóch trzech lat, w zależności od obsady i programów technologicznych. Dłuższą ich żywotność notuje się w suchych budynkach dla kur, dla których przeznaczono je pierwotnie. Należy również wspomnieć o zdarzających się wyłączeniach energii elektrycznej w wyniku uszkodzeń, możliwości przesyłowych sieci energetycznej, bądź z innych powodów. W takich sytuacjach należy liczyć się z potrzebą nabycia awaryjnego agregatu do wytwarzania energii elektrycznej lub przewidzieć drugi układ wentylacyjny. Znacznie łatwiej jest dostosować d o krajowych obiektów systemy nadciśnieniowe, nawiewające ciepłe powietrze w zimie albo bez podgrzania w lecie. Prócz licznych kłopotów z wentylatorami, przede wszystkim z krótką ich trwałością spowodowaną brakiem właściwej organizacji sieci usług konserwatorskich, nie mniej problemów dostarcza regulacja zmiany obrotów wirnika. Oceniając przydatność wszystkich wymienionych wyżej nowoczesnych realizacji zagranicznych dla naszego budownictwa inwentarskiego, należy obiektywnie stwierdzić, że wyłącznie proste projekty wentylacji naturalnej zdadzą tu egzamin, bowiem na wstępie wyeliminowane zostaną wspomniane już trudności. [przypisy: zapalenie sadzy w kominie, polecenie przelewu druk, bronowice residence forum ]

Powiązane tematy z artykułem: bronowice residence forum polecenie przelewu druk zapalenie sadzy w kominie