Jako plastyfikator chemiczny do GR-P uzywany jest MBTS

Jako plastyfikator chemiczny do GR-P używany jest MBTS; przez zmianę ilości dodatku tego plastyfikatora można regulować plastyczność mieszanki. Na przykład przy dodatku 0,3% MB TS otrzymuje się mieszankę sztywną, przy dodatku zaś 0,6% – bardzo miękką. Dwufenyloguanidyna działa jako aktywator MBTS; sama posiada niewielkie działanie uplastyczniające. Również jako plastyfikator działa eter dwufenylowy, który stosuje się w ilości 5%. Jego obecność ułatwia wprowadzenie do mieszanki, sadzy, umożliwia walcowanie w niższych temperaturach i zapobiega wydzielaniu gazów łzawiących, Łączenie GR-P, Mieszanki GR-P są na ogół suchą, nie posiadają lepkości i z tego względu bardzo trudno jest je łączyć ze sobą na zimno, co nastręcza trudności przy konfekcjonowaniu arkuszy otrzymywanych na kalandrze. Zwykły GR-P ulega twardnieniu nawet w temperaturze pokojowej. Zjawisko to można by porównać z zamarzaniem w niskich temperaturach surowego kauczuku naturalnego. Zamarzanie nie powoduje wprawdzie uszkodzenia struktury GR-P, jednak materiał przed użyciem do dalszej przeróbki musi być rozgrzany. [więcej w: olx andrychów , castorama farby , dom ramzes ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama farby dom ramzes olx andrychów