Grawitacyjne pobudzenie ruchu powietrza jest w zasadzie niezalezne od budynku inwentarskiego

Grawitacyjne pobudzenie ruchu powietrza jest w zasadzie niezależne od budynku inwentarskiego. Jego działanie przedstawia znany wzór, w którym jedynym elementem mogącym mieć związek z wymiarami budynku, a zwłaszcza z przekryciem, jest wysokość przewodu. Wysokość dachu w miejscu przechodzenia przezeń przewodu grawitacyjnego wpływ na wysokość tego przewodu, ale o wpływie tym nie decyduje. Dlatego też elementy wentylacyjne oddziałujące na grawitację nie będą w tym rozdziale omawiane. Urządzenia wentylacyjne wykorzystujące ciśnienie dynamiczne wiatru do pobudzenia, dynamicznego są uzależnione od kształtu bryły budynku i przekrycia, a tym samym ich działanie zależy od projektantów architektury i konstrukcji. Doświadczenia wykazały, że każdy przewód okrągły wysunięty ponad kalenicę posiada około 2/3 powierzchni w strefie podciśnienia zwiększającego przepływ w kanale grawitacyjnym. Tak, więc każdy przewód grawitacyjny z nasadą w formie daszk a lub bez jest prostą konstrukcją urządzenia deflektorowego. Rozbudowane nasady wentylacyjne na kanałach, mające zdolność wytwarzania większego podciśnienia od wymienionych przewodów, a działające na tej samej zasadzie, nazwano deflektorami lub wywietrznikami. W kraju powszechnie są stosowane cztery następujące typy deflektorów: – CAGI – cylindryczne – CAGI – kwadratowy – Wolpert – Chanard [przypisy: dom ramzes, projekt ramzes, zapalenie sadzy w kominie ]

Powiązane tematy z artykułem: dom ramzes projekt ramzes zapalenie sadzy w kominie