agresywnosc wód gruntowych i scieków

W zależności od wymiarów przekrojów i warunków budowlanych może zajść potrzeba wykonania obliczeń statycznych i wytrzymałościowych oraz sporządzenia projektów konstrukcyjnych. Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych podkreślają, że sieć przewodów kanalizacyjnych, obiekty i urządzenia na sieci należy projektować ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiska (rodzaje gruntów, agresywność wód gruntowych i ścieków, prądy błądzące itp. ), dokonując wyboru naj odpowiedniejszych materiałów dla danych warunków oraz określając sposoby zabezpieczenia sieci i urządzeń przed działaniem korozji. [patrz też: kabiny toaletowe, Części samochodowe od najlepszych producentów, przydomowa kabiny toaletowe ]

Powiązane tematy z artykułem: Części samochodowe od najlepszych producentów kabiny toaletowe przydomowa oczyszczalnia ścieków