Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków obniża rachunki

width=600

Mimo postępującej urbanizacji naszego kraju i rozwoju technologii, wciąż wiele terenów znajdujących się na naszym terenie pozbawionych jest dostępu do kanalizacji. W takiej sytuacji odprowadzanie powstałych ścieków, jeszcze do niedawna, było możliwe wyłącznie przy wykorzystaniu szamba. Niedawno rynek zaproponował nam nowe rozwiązanie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem, którego zakup i odpowiednie zamontowanie wymaga nieco większych nakładów finansowych. Niemniej jednak, oferowana przez nią funkcjonalność jest warta swojej ceny. Continue reading „Korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków obniża rachunki”

Przydomowa oczyszczalnia warunkiem otrzymania dotacji

width=600

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej możliwe jest wnioskowane o dotacje wielu inwestycji. Dzięki pozyskiwanym funduszom możliwa jest poprawa stanu dróg, rozwijanie usług użyteczności publicznej, a także uzyskanie dopłaty w przypadku domów energooszczędnych. Oczywiście, aby otrzymać taką dotację należy spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Stanowi ona ciekawą alternatywę dla tradycyjnego szamba, które wiąże się z koniecznością jego regularnego, uciążliwego opróżniania. Continue reading „Przydomowa oczyszczalnia warunkiem otrzymania dotacji”

Plan zabudowy (zagospodarowania przestrzennego)

Przy ustalaniu lokalizacji szczegółowej należy uwzględnić: 1) położenie w stosunku do baz surowcowych, 2) rzeźbę terenu, jakość gruntu (spadki terenu i nośność gruntu), 3) nawiązanie do istniejącej sieci komunikacyjnej, 4) zaopatrzenie w wodę i warunki usuwania ścieków, 5) położenie w stosunku do innych zakładów przemysłowych i możliwość powiązania planowej produkcji, 6) położenie w stosunku do osiedli mieszkaniowych, . 7) uciążliwość dla otoczenia, •8) możliwość rozszerzenia . terenów w wypadku : konieczności rozbudowy, 9) zharmonizowanie sylwety zakładu przemysłowego z otoczeniem i krajobrazom. Plan zabudowy (zagospodarowania przestrzennego). Zabudowa zakładu przemysłowego zależy od położenia i ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, użytych środków transportowych itp. Continue reading „Plan zabudowy (zagospodarowania przestrzennego)”

Lokalizacja szczególowa i plan generalny zakladu przemyslowego

8. Lokalizacja szczegółowa i plan generalny zakładu przemysłowego Lokalizacja szczegółowa zakładu przemysłowego określająca wielkość i kształt wydzielonego pod wkład terenu może być ustalona po opracowaniu ,projektu wstępnego planu generalnego zakładu przemysłowego. Jest to projekt zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod budowę zakładu, przewidujący układ budynków i urządzeń przemysłowych, transportu zewnętrznego i wewnętrznego, sieci instalacji oraz zieleni. Podstawę do sporządzenia planu generalnego stanowią: dane technologiczne jak schemat ,przebiegu produkcji , fizjografia terenu, komunikacja ogólna zewnętrzna, strony świata i kierunki panujących wiatrów, położenie osiedli mieszkaniowych. Elementy planu generalnego opracowuje się na szeregu planów składowych. Continue reading „Lokalizacja szczególowa i plan generalny zakladu przemyslowego”